Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Prin proiectul The North Quest ne-am propus să conturăm și să dăm o formă acelei dorințe de a împărtăși experiențele care ne definesc viziunea, cu voi, cei cu care împărțim perspective similare.
La fel ca și în evenmientele pe care le organizăm, pe site-ul www.thenorthquest.com ne asigurăm că experiența vizitatorilor este una plăcută și că datele lor cu caracter personal sunt tot timpul în siguranță.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 al parlamentului European și al Consiliului pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. THE NORTH QUEST S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str. Țibleșului nr. 37, jud. Maramureș, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/365/2016, Cod unic de identificare 35787373, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

S.C. THE NORTH QUEST S.R.L. colectează date de la clienții săi în următoarele scopuri:

Îndeplinirea obiectului de activitate al societății, respectiv organizarea mountain bike campurilor, a programelor de învățare și a competițiilor. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor și conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activității societății noastre, constituie o obligație a clientului.
Informarea utilizatorilor privind evenimentele la care s-au înregistrat.
Informarea utilizatorilor privind statusul (situația) înregistrarilor.
Activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate – oferte, promoții, mesaje publicitare, media, trimiterea de newslettere, cupoane cadou, felicitări sau alte mesaje speciale.

Când îți sunt colectate date cu caracter personal?

Atunci când te înregistrezi pentru un eveniment pe www.thenorthquest.com.
În cazul completării formularelor de pe site, abonarea la newsletter, descărcarea unor documente prin e-mail.
Atunci când interacționezi cu pagina The North Quest pe rețele de socializare.
Atunci când te înscrii la un concurs organizat de The North Quest.

Ce date personale îți sunt colectate?

Dacă te-ai înregistrat pe www.thenorthquest.com pentru un eveniment, îți sunt colectate: numele, vârsta, adresa de livrare și/sau de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon, nivelul de pregătire fizică și tehnică, preferințele alimentare, mărimea obiectelor de vestimentație utilizate.
Pentru a-ți oferi cele mai bune servicii, păstrăm notițe despre preferințele tale ca urmare a comenzilor, discuțiilor telefonice, sugestiilor sau reclamațiilor.
Pentru a analiza și îmbunătății calitatea serviciilor oferite online, păstrăm detalii despre activitatea ta pe site-ul www.thenorthquest.com.
Informații colectate prin intermediul Cookie-urilor din web browser. Poți afla mai multe informații despre acestea în pagina Cookies.
Datele tale personale îți vor fi cerute și colectate doar atunci când este nevoie sau este în interesul tău și îți pot îmbunătăți experiența online. The North Quest se angajează să nu colecteze datele pe o perioadă mai lungă decât cea necesară scopului pentru care au fost colectate.

Ce drepturi ai asupra colectării datelor cu caracter personal?

Să te dezabonezi de la informațiile pe care le primești pe e-mail, fie prin butonul “Dezabonează-te” prezent în partea de jos a fiecărui e-mail, fie telefonic sau în scris la ride@thenorthquest.com.
Acces la datele personale pe care le avem despre tine.
Corectarea datelor colectate despre tine atunci când acestea sunt incorecte, incomplete sau învechite.
Poți solicita încetarea marketingului direct (fie prin anumite canale, fie prin toate canalele).
Dreptul de a retrage consimțământul pentru colectarea și procesarea datelor.

Pentru a-ți exercita aceste drepturi te rugăm să ne contactezi în scris prin scrisoare cu confirmare de primire la adresa Baia Mare, str. Țibleșului nr. 37, jud. Maramureș, telefonic la 0753 151 307 sau prin intermediul paginii Contact.

Prin furnizarea adresei de e-mail și prin completarea datelor tale personale pe site-ul www.thenorthquest.com, îți dai consimțământul în mod expres și neechivoc ca aceste informații să intre în baza de date a societății S.C. THE NORTH QUEST S.R.L. și să fie prelucrate și folosite în viitor de către aceasta în scopurile mai sus menționate, fără alte obligații din partea societății.
Datele tale sunt destinate utilizării de către S.C. THE NORTH QUEST S.R.L. nu vor fi dezvăluite terților și nu vor fi transferate în străinătate.

Datele tale cu caracter personal pot fi comunicate următorilor destinatari:
Partenerilor cu care lucrăm pentru a oferi cele mai bune servicii de comerț online – numai în cazul în care și aceștia se conformează Regulamentului General de Protecția Datelor.
Informațiile tale cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

S.C. THE NORTH QUEST S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere.

Prin citirea prezentei Politici de confidențialitate a datelor cu caracter personal iei la cunoștință garantarea următoarelor drepturi prevăzute de legea 679/2016: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a te adresa justiției; dreptul la opoziție – dreptul de a te opune prelucrării datelor tale personale și de a solicita ștergerea parțială sau totală a datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi te poți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la S.C. THE NORTH QUEST S.R.L., Baia Mare, str. Țibleșului nr. 37, jud. Maramureș.

Soluții de plată securizate
Produsele/serviciile de pe acest site web – www.thenorthquest.com – sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de Mobil Pay. În vederea eliminării riscului ca datele tale să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane:
Mobil Pay garantează securitatea sistemelor informatice.
Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele S.C. THE NORTH QUEST S.R.L. sau pe serverele Mobil Pay.
În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul tău sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul tău a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea dumneavoastră în acest sistem – introducerea unui cod/parolă secretă știută numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

The North Quest nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.skiingskills.com poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru. S.C. THE NORTH QUEST S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea, nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.
Pentru mai multe informații, sesizări și suport ne puteți contacta pe pagina Contact.